HINDI: EDUCATION

ISBN : AUTHOR NAME TITLE EDITION / YEAR PRICE
'9789327263657 Bharti Chetna Drama & Art in Education 1st 2016 Rept. 2016 ₹ 180
'9789327270451 Bharti Chetna, Beri Payal Understanding Disciplines and School Subjects 1st 2016 ₹ 180
'9789327235227 Bhatia K.K. Marg-Dardhan tatha Paramarsh ke Sidhant 4th 2014 ₹ 295
'9789327235319 Bhatia K.K. Shiksha Manovigyan ke Adhar 3rd 2013 ₹ 295
'9789327257090 Brar Surjeet Kaur Teaching of Hindi 5th 2015 ₹ 325
'9789327258581 Garate Hanery E., Woodworth R.A. Statistics in Psychology & Education 11th 1989 Rept. 2016 ₹ 195
'9788127219967 Narang Sunita, Anuradha Madhyamik Shiksha aur School Prabandh 1st 2005 Rept. 2007 ₹ 95
'9788127219126 Narang Sunita, Anuradha Paryavaran Adhyayan 1st 2005 Rept. 2006 ₹ 80
'9788127225517 Narang Sunita, Anuradha Shaikshik Takniti 1st 2006 Rept. 2010 ₹ 110
'9788127225177 Narang Sunita, Anuradha Shikshan aur Adhigam ka Manovigyan 1st 2006 Rept. 2010 ₹ 110
'9788127257606 Narang Sunita Special Education 2nd 2009 Rept. 2014 ₹ 150
'9788127232513 Narang Sunita, Anuradha Udiyaman Bhartiya Samaj me Shiksha 1st 2007 Rept. 2010 ₹ 110
'9788127267247 Sarkaria M.S., Jaipal Singh Adhunik School Prabandh 3rd 2010 ₹ 180
'9788127267803 Sekho Sukhinder Avshisht Balakon ki Shiksha 1st 2011 ₹ 200
'9789327234343 Varad Sarvjit Kaur Hindi Adhyapan 4th 2013 ₹ 325
'9789327269307 Vijay Laxmi Childhood and Development B.Ed. 1st Sem. Pb. Uni. 1st 2016 ₹ 270